X

 

 

PRIVACY STATEMENT

Voor het gebruik van bepaalde diensten, zoals het aanvragen van toegangskaarten, deelname aan seminars en het gebruik maken van bepaalde online functionaliteiten, wordt u gevraagd gegevens in te vullen. Met dit Privacy statement wil Dutch Poultry Centre duidelijkheid verschaffen over wat zij met deze gegevens doet. 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

De gegevens die u aan ons verstrekt, worden door Dutch Poultry Centre voor de uitvoering van de door u geselecteerde producten of diensten gebruikt zoals bijvoorbeeld het toesturen van bezoekersbadges, beursprogramma’s of nieuwsbrieven. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze andere activiteiten, producten en diensten. 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Naast de door uzelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld tijdens uw bezoek aan onze evenementen of aan onze websites (zowel onze algemene website www.jaarbeurs.nl als de beurs specifieke websites). Wij doen dit om onze evenementen zo veel mogelijk te kunnen afstemmen op de voorkeuren van onze bezoekers en om u te kunnen voorzien van relevante informatie. Wij verzamelen bijvoorbeeld gegevens wanneer u uw badge laat scannen, zich inschrijft voor een lezing of activiteit tijdens een evenement of wanneer u bepaalde informatie aanvraagt op of downloadt van onze websites. Hetzelfde geldt wanneer u uw gegevens invult om toegang te krijgen tot bepaalde informatie of functionaliteiten op onze websites. 

Clickgedrag 

Dutch Poultry Centre verzamelt via haar website algemene bezoekersgegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aantallen bezoekers en het aantal klikken op een bepaalde pagina. 
 

Recht van verzet 

Als u geen prijs stelt op informatie over onze activiteiten, producten en diensten van Dutch Poultry Centre, dan kunt u ons dit laten weten via: Dutch Poultry Centre, Vendelier 4, 3905 PA Veenendaal of een e-mail aan info@poultrycentre.nl.
 

Inzage, corrigeren of verwijderen gegevens of andere vragen

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of te verwijderen. Stuur hiertoe een bericht met uw gegevens aan: Dutch Poultry Centre, Vendelier 4, 3905 PA Veenendaal of een e-mail aan info@poultrycentre.nl. U kunt u hier ook terecht voor andere vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Links naar andere websites 

Het is mogelijk dat u in onze communicatie of op onze websites verwijzingen aantreft naar websites van derden. Dutch Poultry Centre is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Dit Privacy statement heeft geen betrekking op de websites waarnaar wordt verwezen via deze hyperlinks. 

Nieuwe ontwikkelingen

Dutch Poultry Centre behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren. 

 

DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Dutch Poultry Centre (ook niet via een eigen netwerk).

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Dutch Poultry Centre is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08132038.

 

 

Organisatie:
Dutch Poultry Centre
Landjuweel 10
3905 PG Veenendaal
info@poultrycentre.nl

 

Privacy statement & disclaimer